Ny webb för Astma- och Allergiförbundet

Nu ordnar vi två digitala workshops för att ge mer information och ta reda på behoven från föreningarna.

Under hösten har arbetet med att modernisera Astma- och Allergiförbundets webb satt igång med full fart. Vi har en ny webbyrå på plats, SpektraDesign, som också gör en översyn av vår grafiska profil. Den nya webben ska vara klar i slutet av året.

Förbundet är inne i en expansiv förändringsfas med målet att vara en tydligare påverkansaktör och få mer gehör för våra frågor. Vi arbetar för att engagemanget för astma- och allergifrågor ska växa, samt att insamlingen till förbundet och forskningsfonden kan öka. Webben är navet i vår kommunikation och bör spegla vår nya inriktning och positionsförflyttning.

Under våren har workshops och intervjuer med nyckelpersoner inom förbundet genomförts för att ta reda på behov och önskemål om hur den nya webben bör fungera. Vecka 42 anordnas två digitala workshops för dig som vill ge input i vilka behov du som föreningsaktiv har av webben.

– Helt avgörande för nya webben är att våra besökare har lätt att hitta rätt, säger Helena Färnsten, kommunikationschef på Astma- och Allergiförbundet. Vi vill också ha större möjligheter att använda oss av film, podd, infografik och dialog med våra följare än vi har idag.

Malva Fürst är projektledare på SpektraDesign, med stor erfarenhet av att driva olika typer av webbprojekt.

– Vår målsättning är det ska vara uppenbart var man är och hur man hittar rätt så fort man kommer in på nya webben, säger Malva. Det känns viktigt att den tydligt speglar Astma- och Allergiförbundets arbete och att man som besökare ser en levande och erfaren organisation som samverkar med sin samtid.

För att ge mer information om den nya webben samt ta reda på behoven från föreningarna så ordnar vi två digitala workshops:

Onsdag 14 oktober klockan 10.00-11.00

Torsdag 15 oktober klockan 17.00 – 18.00

Anmäl dig till projektledare Ulrica Emteryd Giltze senast den 9/10 på:

Publicerad den: 5 oktober 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021