Nya forskningsrön om astma och covid-19

Det pågår fortfarande en hel del forskning om eventuella riskfaktorer vid covid-19. En stor internationell studie visar nu att astma generellt inte verkar vara en riskfaktor för att drabbas av svår sjukdom. Samtidigt pågår en svensk studie där forskare även undersöker om det finns några särskilda faktorer vid astma som påverkar risken att drabbas av svårare infektion.

Forskare från det internationella medicinska forskningsinstitutet George Institute för Global Health har i den nypublicerade studien tittat på hur covid-19 påverkar personer med astma. Resultatet visar att personer med astma hade fjorton procent lägre risk att få covid-19 – och att de var betydligt mindre benägna att läggas in på sjukhus med viruset. Det fanns heller ingen uppenbar skillnad i risken för dödsfall till följd av covid-19 hos personer med astma jämfört med dem utan.

Studien visar alltså att astma generellt inte verkar öka risken för allvarlig sjukdom eller död på grund av viruset. Läs mer om den i vår medlemstidning Allergia.

Studien är inte den enda som just nu görs om astma och covid-19. Den svenska forskaren Caroline Stridsman vid Umeå universitet och hennes forskargrupp håller till exempel på att undersöka hur det ser ut här i Sverige när det gäller i vilken utsträckning personer med astma fått ett svårare sjukdomsförlopp till följd av viruset.
I den studien, som stödjs av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, tittar forskarna på vilka personer med astma som har drabbats av svårare infektion eller död i covid-19 – och om några särskilda typer av astma i så fall bidragit till den ökade risken.

– Det vi kan säga redan nu är att preliminära resultat visar, som annan forskning, att en av orsakerna till svårare infektion vid astma ser ut att vara okontrollerad sjukdom. Därför är det viktigt att de som inte mår bra i sin astma kontaktar vårdgivare och ser om eventuella behandlingsåtgärder behöver göras, säger Caroline Stridsman.
För den som känner sig osäker på om ens astma är under kontroll är rådet alltså att i första hand kontakta sin vårdgivare. Caroline Stridsman tipsar också om ACT (Asthma Control Test), som är ett frågeformulär för bedömning av astmakontroll.

Publicerad den: 22 februari 2021

Uppdaterad den: 25 februari 2021