Skarpare regler krävs vid ändrad märkning

Astma- och Allergiförbundet vänder sig nu emot Livsmedelsverkets bedömning om behovet av ändrad märkning vid förändrat livsmedelsinnehåll. Förbundet ser att det finns risk för vilseledande information och människors hälsa.

Med anledning av kriget i Ukraina informerar Livsmedelsverket om att livsmedelsföretagen kan få svårt att få tag på vissa ingredienser. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att det till exempel kan uppstå brist på solrosolja.

Behöver inte märka om förpackningarna

Myndigheten menar att de företag som byter ut ingredienser ska kunna använda tidigare förtryckta förpackningar utan att märka om dem. Företagen ska också visa att bristen på ingredienser beror på kriget och att de nya ingredienserna inte kan orsaka allergi. Dessutom ska företagen informera kunderna på annat sätt och byta ut felaktiga förpackningar så snart som möjligt.

Såhär skriver myndigheten på sin hemsida:

”Vi bedömer att företagen kan göra såhär utan att det är någon risk för människors hälsa. Samtidigt är det viktigt att konsumenterna inte blir vilseledda om vad maten innehåller. Därför menar vi att företagen ska informera om ändringarna på annat sätt än på förpackningen, säger Jan Sjögren, chef på Livsmedelsverkets avdelning för Företags- och myndighetsstöd.”

– Astma- och Allergiförbundet tycker att Livsmedelsverkets ställningstagande är för svagt och innebär en risk för människors hälsa. Myndigheten bör ställa tydligare krav på företagen. En information till konsumenterna måste vara tydlig och finnas på förpackningen. Därför bör till exempel en extra klisterlapp sättas på förpackningen som tydliggör att en ingrediens är ersatt med en annan på grund av rådande läge, säger Sofia Knàz Uppvik, legitimerad dietist och sakkunnig om matallergier på Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 21 mars 2022

Uppdaterad den: 22 mars 2022