Nya regler för ved och pelletspannor

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas.

De nya kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus. Den som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som gynnar miljö och hälsa. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket. Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Läs mer här

Publicerad den: 6 februari 2018

Uppdaterad den: 10 januari 2021