Nya siffror: Så många får pollenvaccin i varje region

Runt tre miljoner människor har pollenallergi. Många skulle kunna må mycket bättre med pollenvaccin, Men behandlingen erbjuds i mycket olika omfattning i landet – och en ny kartläggning visar att ingen region klarar att tillgodose behovet.

Runt tre miljoner människor har pollenallergi. I år är läget mer problematiskt än vanligt när fler riskerar att behöva vara borta från jobb och skola, eftersom pollensymptom kan likna symtom vid covid-19. Många skulle kunna må mycket bättre med pollenvaccin, men behandlingen är underanvänd och erbjuds i mycket olika omfattning. I Norrbotten får bara 5 patienter på 10 000 invånare allergivaccination jämfört med 46 patienter i Halland.

Våren är en jobbig tid för pollenallergiker. Många får bra hjälp av symptomlindrande läkemedel från apoteken, men för de allergiker där detta inte hjälper finns ett annat alternativ – allergivaccinationer.

Vaccinationsbehandlingen utförs i form av injektioner eller tabletter. Den har en behandlingsperiod på tre år och är idag den enda behandling som långsiktigt innebär att patienter kan bli i stort sett symptomfria. Sedan december finns också en ny vaccinationstablett mot björkpollen med i högkostnadsskyddet. Den kan skrivas ut till vuxna patienter med måttliga till svåra besvär från björk, al och hassel.

– Idag finns en beprövad vaccination mot pollen, numera också i lättillgänglig tablettform. Men den är underanvänd. Det gör att många med allergi dels får lida i onödan, dels inte kan bidra på arbetsmarknaden i den utsträckning de önskar. I länder som Danmark, Norge och Tyskland är det betydligt fler med pollenallergi som får tillgång till vaccination, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Idag är det bara 17 personer per 10 000 invånare – alltså under en procent av alla landets pollenallergiker – som har en pågående vaccinbehandling. Och skillnaderna mellan regionerna är stora.

– Hur stora möjligheterna är att få vaccination mot pollen beror idag på var i landet du bor. Nu när vaccin mot björkallergi äntligen är godkänt i pillerform hoppas vi att det leder till att fler får tillgång till denna förenklade form av behandling inför nästa pollensäsong. Men för att vården ska kunna blir mer jämlik ser vi att det både behövs fler allergologer i regionerna och att kunskapen om de nya behandlingarna ökar i till exempel primärvården, säger Kristina Ljungros.

Lars Olaf Cardell, professor vid enheten för öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska institutet, har i flera studier de senaste tio åren undersökt kostnader vid pollenallergi. Han menar att många fler pollenallergiker än idag borde få tillgång till vaccinationsbehandling.

– Min bedömning är att minst dubbelt så många skulle behöva behandlas jämfört med idag – och då enbart för att klara av behovet hos nytillkommande pollenallergiker. Utöver det finns ett stort behov hos de patienter vi redan har. Studier visar att många pollenallergiker presterar sämre på jobbet till följd av trötthet och koncentrationssvårigheter. Eftersom allergivaccination, till skillnad från symptomlindrande mediciner, kommer åt just den här typen av symptom innebär det stora samhällsvinster både i livskvalitet och rent ekonomiskt, säger han.

Fakta om allergivaccination:

Cirka 17 patienter per 10 000 invånare i hela landet genomgick allergivaccination, eller allergispecifik immunoterapi som det också kallas, i januari 2020. Men betydligt fler skulle vara hjälpta av denna behandling, enligt flera allergologer som Astma- och Allergiförbundet pratat med. Enligt Lars Olaf Cardell, professor vid enheten för öron-, näs- och halssjukdomar vid Karolinska institutet, skulle dubbelt så många behöva behandlas enbart för att klara behovet hos nytillkommande pollenallergiker.
Allergivaccination ges idag mot följande allergier: björk- och gräspollen, husdammskvalster, hund, katt, bi och geting.
Läkemedelsbolaget ALK gör mätningar av hur många som genomgår allergivaccination, där uppgifterna hämtas från Socialstyrelsen samt vårdgivare. Nya siffror visar att den region där flest invånare behandlats med allergivaccination är Halland, med 46 patienter per 10 000 invånare. I Norrbotten däremot – den region som ligger längst ner på listan över antal allergivaccinerade – behandlades bara 5 patienter per 10 000 invånare.
I Norge och Danmark fick cirka 35 patienter per 10 000 behandling och i Tyskland cirka 70 per 10 000.
Allergier leder också till stora samhällskostnader, ca 13 miljarder kronor per år. Nedsatt kapacitet på jobbet är den största posten, enligt professor Lars Olaf Cardell.

Det här anser Astma- och Allergiförbundet är avgörande för en jämlik vård:

Att fler allergologer utbildas i den omfattning som krävs för att fler som behöver ska få tillgång till allergivaccinationer.
Att få till en jämn geografisk spridning av landets allergologer och därmed öka tillgängligheten för patienter runt om i landet.
Att nya behandlingsmetoder kring allergivaccinationer används och att kunskapen om metoderna sprids inom sjukvården.
Se till så att det finns certifierade vårdcentraler inom området astma-, allergi- och KOL över hela landet.

Så här många patienter per 10 000 invånare var i pågående vaccinationsbehandling i januari 2020*:

Norrbotten                                                                                    5 patienter

Jämtland/Härjedalen                                                                   9 patienter

Gävle                                                                                              9 patienter

Västmanland                                                                                 10 patienter

Sörmland                                                                                       11 patienter

Dalarna                                                                                          12 patienter

Jönköping                                                                                      12 patienter

Västerbotten                                                                                 12 patienter

Östergötland                                                                                 14 patienter

Uppsala                                                                                          14 patienter

Stockholm                                                                                      16 patienter

Västra Götaland                                                                            16 patienter

Kronoberg                                                                                     17 patienter

Västernorrland                                                                             18 patienter

Örebro                                                                                            18 patienter

Värmland                                                                                       20 patienter

Skåne                                                                                              23 patienter

Blekinge                                                                                         24 patienter

Gotland                                                                                          25 patienter

Kalmar                                                                                            28 patienter

Halland                                                                                           46 patienter

Källa: ALK och Socialstyrelsen

  • I siffran ingår utöver pollen även en mindre andel vaccinationer mot husdammskvalster, hund, katt, bi och geting.

Siffrorna i kartan anger det antal patienter per 10 000 invånare och region som hade en pågående vaccinationsbehandling i januari i år. Både i form av injektioner, cirka 10 000 patienter, och tabletter, cirka 6 500 patienter. Genomsnittet är 17 behandlade patienter per 10 000 invånare.

Faktorer som påverkar nivån av allergivaccinationer i en region är antalet vuxen- respektive barnmottagningar som ger allergivaccinationer i regionen, den geografiska spridningen av mottagningar i regionen samt införande av tablettvaccinationer. Källa: ALK.

Publicerad den: 28 april 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021