Nya webben snart på plats

Nu går arbetet med att få en ny webb och grafisk profil in i slutfasen. Styrelsen har fattat beslut om ny grafisk profil samt en modernisering av loggan.

Nu går arbetet med att få en ny webb och grafisk profil in i slutfasen. Styrelsen har fattat beslut om ny grafisk profil samt en modernisering av loggan.

– Vår hemsida och vårt uttryck utåt är vårt offentliga ansikte och vi anser det vara mycket viktigt att vi både är uppdaterade, tilltalande och – inte minst – användbara, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande.

Vår webb är navet i all vår kommunikation och det är här man landar oavsett om man söker fakta, vill delta i en chatt eller vill ge ett bidrag till forskningsfonden. Ett av våra mål med förändringsarbetet är att det ska vara så enkelt som möjligt för våra besökare att hitta den information som de söker och att sänka trösklarna för engagemang. Viktigt har också varit att webben ska spegla det förändringsarbete som pågår inom förbundet. Vi ska vara moderna, kunniga, framåtlutade och nytänkande!

– Vi vill kunna använda oss av film och podd på nya webben, men framför allt vill vi lyfta fram människorna och engagemanget som finns i förbundet, säger Ulrica Emteryd Giltze, projektledare för moderniseringen av webben.

Under 2020 har arbetet med att se över Astma- och Allergiförbundets webb och grafiska profil pågått och nu går arbetet in i sin slutfas. Den nya webben beräknas vara klar för extern lansering i början av året.

– Det spelar ingen roll hur bra, informativt och användbart material vi har om man inte hittar det. Arbetet har nu pågått några månader och i förbundsstyrelsen känner vi oss tilltalade av det material som hittills presenterats för oss, berättar Maritha Sedvallson och fortsätter:
– Den byrå vi använt oss av noterade snabbt att vår logga hade en potential att göra ett mycket tydligare, mer positivt och lyftande uttryck om vår svala seglade uppåt, istället för som idag nedåt. Det instämmer vi i och det förslag som presenterats för oss, med en tydligare och mer öppen svala som valfritt visar friska lungor alternativt ett varmt hjärta, ställer vi oss mycket positiva till. Vi vet att våra föreningar också efterfrågat en mer sökbar och tydlig hemsida samt bra verktyg att arbeta i och jag hoppas att ni också ska ställa er positiva till den uppåtgående varma svalan som väl speglar den positiva organisation vi alla vill att Astma- och Allergiförbundet ska vara.

Det är Spektra Design som har utvecklat den uppdaterade grafiska profilen och loggan samt står bakom vår nya hemsida.
– Vi är nu i full gång att jobba ut den nya webben och ser fram emot att ge Astma- och Allergiförbundet ett nytt ansikte och en ny hemvist i början av 2021, säger Malva Fürst, projektledare på Spektra Design.

Arbetet med nya webben beräknas pågå under 2021 liksom implementeringen av ny grafisk profil och logotyp. Vi kommer återkomma med mer information hur det kommer att gå till.

Obs! Bilden är en skiss och får ej spridas.

Publicerad den: 7 december 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021