Ojämlik vård inom allergivaccination

Pollensäsongen har börjat och en undersökning visar att inget landsting klarar att tillgodose behovet av allergivaccination. Det framgår även att behandlingen erbjuds i mycket olika omfattning i landet.

Pollensäsongen är här och många får symptom på grund av sin pollenallergi. Vissa av dessa hjälps inte nog av receptfria allergiläkemedel och kan behöva allergivaccination. Antalet som genomgår behandlingen ligger dock långt under det beräknade behovet. Astma- och Allergiförbundet anser att forskningsframsteg i kombination med spridning av fler allergologer är vägen till en mer jämlik vård för individen.

Sedan 2010 görs mätningar av hur många som genomgår allergivaccination. I den senaste rapporten framgår det att inget landsting i landet klarar av att tillgodose det beräknade behovet på 200 personer per 10 000 invånare.
Riksgenomsnittet för samtliga landsting var i januari cirka 17,5 patienter per 10 000 invånare, vilket är långt under behovet. Det landsting i landet där flest behandlats med allergivaccination är Halland med 48 patienter medan Norr- och Västerbotten endast behandlat 9 patienter vardera.


Vad ser Astma- och Allergiförbundet som avgörande för en jämlik vård?
• Att fler allergologer utbildas i tillräcklig omfattning som motsvarar det beräknade behovet.
• Att få en jämn geografisk spridning av allergologer för att öka tillgängligheten för patienterna.
• Att nya behandlingsmetoder används och att kunskapen om dessa sprids inom sjukvården.

Läs pressmeddelandet här.

Publicerad den: 11 april 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021