Öka säkerheten för landets matallergiker

Astma- och Allergiförbundet vill att samhället sätter hårdare press på livsmedelsbolagen – för ökad trygghet för konsumenter med matallergi.

Den 1 januari skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen – dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Astma- och Allergiförbundet har höga förväntningar på att den nya lagen leder till ökad säkerhet för konsumenter med matallergi.

”Lagstiftningen blir meningslös om maten till följd av bristande uppföljning innehåller icke deklarerade allergener,” säger förbundsordförande Maritha Sedvallson i Dagens Samhälle. 

Över en miljon människor har matallergi i Sverige. Många löper stor risk att få allvarliga livshotande besvär om de äter mat de inte tål. Nu när vi fått en ny lagstiftning som möjliggör skärpta straff förväntar Astma- och Allergiförbundet att man använder sig av dessa straff och att skärpningen tas på allvar. Därför kommer vi under 2019 att bevaka den nya lagen för att främja märkning och information om allergener i mat som säljs, samt att höja livskvaliteten för personer med matallergier.

Läs vår debattartikel i Dagens Samhälle här.

Läs vårt pressmeddelande här.

Publicerad den: 4 januari 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021