Luften du andas – en ren hälsofråga

I samband med FN:s internationella dag för ren luft, den 7 september, anordnar Astma- och Allergiförbundet ett lunchwebbinarium för att lansera vårt nya intressepolitiska program om luft.

Trots att svensk utomhusluft är bland de bästa i Europa orsakar luftföroreningar allvarliga konsekvenser för hälsa och liv. Varje år beräknas 7600 personer dö i förtid i Sverige till följd av hälsofarlig utomhusluft. 

Barn är särskilt känsliga för dålig luft och 600 unga i varje årskull beräknas växa upp med nedsatt lungfunktion till följd av luftföroreningar. Personer med astma och allergi tillhör en grupp som är extra känsliga för luftföroreningar och forskning visar att luftföroreningar orsakar uppåt 1 200 akuta astmarealterande besök på sjukhus årligen. Flera studier konstaterar även att luftföroreningar ökar risken för att barn utvecklar astma.

Webbinarium

Luften du andas – en ren hälsofråga

Lunchwebbinarium 7 september 2021 kl 12- 13 (kostnadsfritt)

I samband med FN:s internationella dag för ren luft, den 7 september, lanserar vi vårt nya intressepolitiska program om luft. Astma- och Allergiförbundet har tagit fram detta program för att belysa varför Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Ingen ska dö eller bli sjuk i Sverige av smutsig luft.

Moderator: Kristina Ljungros, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbunder

Medverkande: Erik Melén, professor och specialistläkare, Pär Holmgren (Mp), EU-parlamentariker, Marie Pellas, ordförande Gröna bilister,  Roger Sedin, enhetschef på luftenheten, Naturvårdsverket och  Karin Jonsson (C ), ordförande i beredningen för samhällsbyggnad SKR, kommunalråd.

 

Frågor som tas upp på webbinariet:

  • Vilka samband finns mellan luftföroreningar och hälsoeffekter på luftvägarna?
  • Kan val av förskola påverka astma hos mitt barn senare i livet?
  • Vilka förslag har Astma- och Allergiförbundet för förbättrad luftkvalitet?
  • Vilka politiska ambitioner finns för att minska utsläpp av luftföroreningar och hur ser politiker på förbundets förslag?
  • Finns åtgärder som både kan minska klimatbelastningen och hälsorisker p g a luftföroreningar?

 

Webbinariet kommer att sändas live i vårt evenemang på Facebook.

Ingen anmälan krävs.

Vårt politiska luftprogram

Astma- och Allergiförbundet tar fram detta program för att belysa varför Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Ingen ska dö eller bli sjuk i Sverige av smutsig luft.

Förbundet har tidigare arbetat med uteluften, men vi ser nu att området är aktuellt igen, bland annat på europeisk nivå i och med planer på uppdatering av EU:s luftkvalitetsdirektiv utifrån WHO:s kommande riktlinjer.

Vi har identifierat fyra fokusområden som särskilt viktiga när det gäller uteluften och tagit fram förslag på konkreta insatser på nationell och lokal nivå. Våra prioriterade områden är:

  • Höjda krav på luftkvaliteten
  • Stadsplanering med barn i fokus
  • Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser
  • Säkrade pollenmätningar
Till toppen av sidan