Kongress

Vart tredje år håller Astma- och Allergiförbundet kongress där det beslutas om vilken inriktning förbundet ska ha på verksamheten de kommande tre åren. Åren mellan kongress håller förbundet föreningskonferens.

Kongressen är Astma- och Allergiförbundets högsta beslutande organ. På kongressen beslutas det om vilken inriktning förbundet ska ha på verksamheten de kommande tre åren. Då väljs också den styrelse som har uppdraget att leda organisationen fram till nästa kongress. Det är även under kongressen man kan göra eventuella ändringar i förbundsstadgarna.

Till kongressen tas det fram en verksamhetsberättelse som redovisar vad som gjorts sedan förra kongressen. Den ekonomiska berättelsen redovisar hur pengarna har förvaltats, verksamhetsplanen berättar vad som är tänkt att göras under de kommande tre åren och rambudgeten visar hur pengarna ska fördelas.

Om kongressen beslutat om en arbetsgrupp i en speciell fråga ska den rapporten redovisas på kongressen.

Kongress 2022

Nästa kongress sker i maj 2022. På föreningssidorna hittar du all viktig information som rör kongressen 2022.

Webbsänt symposium på kongressen 2022

För många är resan till en allergi- eller astmadiagnos lång. Måste det verkligen vara så? Välkommen till ett webbsänt symposium inom diagnostik av astma och allergi!

Under tre korta föreläsningar får du veta vad som är det senaste inom diagnostik av astma och allergi, följt av en paneldiskussion med de tre föreläsarna.

  • Astma och rinit – Christer Janson, professor och överläkare vid allergi- och lungkliniken vid Akademiska sjukhuset.
  • Matallergi – Anna Undeman Asarnoj, barnläkare vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och forskare vid Karolinska Institutet.
  • Pälsdjursallergi – Jon Konradsen, Sektionschef, Barnallergi och Lungmedicin Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Lyssna också till en introduktion av ett svenskt allergiprogram följt av en paneldiskussion med Dag Larsson (S) och Ulrika Jörgensen (M), ledamöter i Socialutskottet samt Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet, om varför det behövs ett svenskt allergiprogram.

Varmt välkommen!

Seminariet sponsras av: ALK, AstraZeneca, Chiesi, Sanofi, Thermo

Till toppen av sidan