God och nära vård

Mer än en tredjedel av befolkningen har astma- och allergisjukdomar. Trots att så många människor regelbundet söker vård för sina symtom är kunskapen om astma- och allergidiagnoser låg. Det finns idag inga nationella riktlinjer för allergivården eller uppföljning i något kvalitetsregister. Detta är en paradox.

De senaste decenniernas forskning har bidragit till mer kunskap om allergiska sjukdomar. Det går såväl att förebygga allergier som att diagnostisera och behandla redan utvecklad allergi på ett sätt som minskar risken för allvarliga reaktioner och förbättrar livskvaliteten för dem som drabbas. För samhället skulle detta exempelvis innebära ett minskat behov av specialkost, lägre sjukfrånvaro och minskat behov av akutvård.

Vad behövs för att åstadkomma förändring?

Sverige behöver ett övergripande nationellt allergiprogram för att förbättra vården för de som är drabbade och minska barns risk för att utveckla allergier. Det skulle minska både onödigt lidande hos astma- och allergipatienter och på köpet minska samhällskostnaderna. Vi vill därför att regeringen tar ett samlat grepp om allergifrågan. Vi föreslår ett samlat förebyggande arbete:

  • Inför nationella riktlinjer och nationellt kvalitetsregister för allergisjukdomar
  • Kunskapslyft hos hälso- och sjukvårdpersonal och flera specialister inom allergologi
  • Riktat stöd till allergiforskning
  • Alla patienter ska ges patientutbildning
Till toppen av sidan