Omtyckt utbildning för allergiombud

Lovord när Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland anordnade digital Allergiombudsutbildning.

”Nu finns ingen ursäkt att servera något ”liknande” till barn/ungdomar med födoämnesallergi!” Det var ett av budskapen till allergiombuden när Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland anordnade digital Allergiombudsutbildning för sina tre län den 6 november.

Då livsmedelsutvecklingen kommit så långt att det nu finns en enorm tillgång med goda ersättningsvaror för den som har en födoämnesallergi finns ingen ursäkt att de allergiska barnen sitter utan eller får något sämre än andra. De är trötta på Piggelinglass och vill ha glasstrut som övriga klasskamrater. De är också trötta på att bli bortglömda. Nu finns det alternativ som passar och vad som fungerar för just den eleven är bara ett samtal bort till föräldrarna. Det gäller att bygga upp ett gott samarbete mellan förskola/skola, föräldrar och barnet. Även tillit, kunskap och trygghet är viktigt. Konsten att se barnet och anpassa utan att lyfta funktionshindret inför alla i klassen/på skolan.

Det är inte bara vi som patientförening eller föräldrarna som ser att det finns brister i förskola och skola för barn med allergisjukdom. Även Socialstyrelsens rapport ”Allergi i förskola och skola” visar samma sak. Det behövs verkligen någon som har kunskap om barn med allergisjukdom på varje förskola/skola/gymnasium och där är allergiombuden viktiga. Man behöver dock inte kunna allt – att finnas som stöd räcker långt.

Det behövs även anpassning för säkrare och bättre tillgänglighet i arbetsmiljön och då behövs allergironden göras årligen. Vi satsar för att öka antal digitala allergironder i vår region. Så bor du i Gävleborg, Jämtland eller Västernorrland och är allergiombud (eller vill bli) så kan du delta i vår allergirondstävling där vinsten är en weekend för två i Åre, boende på Södergården. Läs om hur du deltar här. Har du fler frågor om hur det går till, så hör av dig till oss.

Idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesöverkänslighet i varje skolklass. Dagens folksjukdom. Planering och framförhållning är a och o för att det ska fungera för dem i skolan.

Under utbildningsdagen föreläste Lena Åkerblom, astma- och allergisjuksköterska på barnmottagningen Gävle sjukhus, om astma och allergi, vilka anpassning som behövs och vad gör man i en akut situation. Marie-Louise Luthter, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet, föreläste om inomhusmiljö och vikten av att den är bra för att förbättra skolresultaten samt om digitala allergironden. Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman, föreläste om inkludering i förskola och skola. Där innehållet bland annat kom från forskning ur ett examensarbete ”tonåringar och unga vuxnas upplevelser att leva med födoämnesallergi” av Amanda Eriksson och Cecilia L. Schmidt. Yrkeskategorier som deltog i utbildningsdagen var: förskollärare, lärare, skolsköterskor, intendenter och miljösamordnare.

Återkoppling från deltagare: ”Jag vill tacka för en trevlig förmiddag i fredags med er. Bra föreläsningar och mycket ny kunskap fick jag med mig.” samt ”Utbildningen var väldigt bra och nödvändig, jag fick med mig många delar som jag aldrig har reflekterat över eller hade kunskap i! Jag har spridit beröm om er utbildning.”

Nästa år i november kör vi nästa allergiombudsutbildning.

Vi som regionförening arbetar för att sprida kunskap, höja livskvalitén för våra medlemmar även de små, och att skapa ett säkrare och mer tillgängligt samhälle. Detta är ett sätt att jobba på. Vi har även ställt om vår utvecklingsdag med föreläsning av forskaren Björn Nordlund till digital aktivitet pga pandemin, där vi bjöd deltagarna på digital fika. Även om det tekniska inte alltid är lätt så rättar vi oss efter situationen vi befinner oss i och fortsätter att vara en aktiv regionförening där även påverkansarbete för bättre vård alltid är aktuellt.

Vi finns för våra medlemmar! Tycker du att vårt arbete är viktigt – bli medlem idag.

Anette Torvidsson Eriksson, ombudsman
Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland

Publicerad den: 26 november 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021