Över 6000 pollenallergiker i upprop för pollenprognoserna

Igår, 6 maj, lämnade Astma- och Allergiförbundet in uppropet #mätpollen till regeringen. 6162 personer vill att regeringen ska ta ett ansvar för finansiering och samordning av pollenmätningar i hela landet.

– Det stora engagemanget visar att pollenmätningarna är viktiga för den tredjedel av befolkningen som lever med pollenallergi och som använder prognoserna för att planera sin vardag och sin medicinering. Nu måste regeringen agera och säkra att pollenmätningar görs i hela landet även fortsättningsvis, säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Vid årsskiftet lades pollenmätningarna norr om Gävle ner då finansiering saknades. Nu har regionerna i norra Sverige hittat en lösning för i år, men det är bara en tillfällig lösning. Det är ett halvt steg framåt för drabbade i dessa län men hur det blir i framtiden är mycket oklart. Det som hänt i de fyra nordligaste länen kan dessutom hända på andra ställen. I flera mätområden, till exempel Skåne, Blekinge och Västra Götaland väntar nya pensionsavgångar i närtid.

Över 6 000 personer har skrivit under ett nationellt upprop – #mätpollen – som uppmanar regeringen att betala för pollenmätningar över hela landet. I uppropet berättar undertecknarna också varför pollenmätningarna är viktiga för dem.

– Socialminister Lena Hallengren har tidigare utlovat en lösning för pollenmätningar över hela landet. Men än har ingen konkret förslag presenterats. Nu behöver regeringen ta ansvar för att alla som lever med pollenallergi ska ges förutsättningar att planera sin medicinering säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att 8 av 10 personer med pollenallergi använder sig av pollenprognoserna för att planera sin medicinering, arbete och fritid. Mätningarna kan därmed även minska risken för sjukskrivningar. Samhällskostnaderna för pollenallergi beräknades 2016 uppgå till 13 miljarder kronor. Samtidigt som kostnaden för mätningarna är försumbar då en nationell lösning beräknas kosta 15 miljoner kronor årligen.

Mätningarna behövs även för forskning om klimat och miljö. Pollensäsongen förlängs på grund av klimatförändringarna, mängden pollen i luften påverkas och nya arter som ger pollenallergi tillkommer.

Förutom att 6162 personer har skrivit under uppropet har många lämnat vittnesmål om varför mätningarna behövs. Så här skriver några:

”För jag behöver veta för att anpassa barnens medicinering.” – Ann-Katrin

”Det är dags för oss att kunna leva våra liv naturligt som andra. Du måste stå tillsammans för förväntningarna av pollen. Jag lider av allergier, astma och andningssvårigheter. Hur länge ska vi stanna så här.” – Hameid

”Värdefullt att kunna förutse och förstå sina allergiska symtom!” – Lotte

Publicerad den: 7 maj 2021

Uppdaterad den: 7 maj 2021