På uppdrag av FN

Ett friskt liv – på lika villkor. Det borde väl alla kunna förvänta sig och ha rätt till? Jag tänker att det handlar om en mänsklig rättighet. Även den som har astma, allergi, atopiskt eksem eller någon annan överkänslighet, borde rimligtvis kunna räkna med att få leva ett friskt liv. 

Så ska det också vara – senast 2030, enligt FN:s globala hållbarhetsmål. Det tredje målet av sjutton handlar om just god hälsa och välbefinnande och fastställer att världen fram till 2030 ska ”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. Det gäller i allra högsta grad även våra målgrupper och medlemmar.

Att använda FN:s globala hållbarhetsmål som ett riktmärke för vårt arbete är självklart. Särskilt med tanke på att vårt arbete passar in på ännu fler av FN:s mål:

  • Mål 10 om minskade ojämlikheter och allas rätt till inkludering i det sociala, ekonomisk och politiska livet.
  • Mål 11 om säkra, inkluderande och hållbara städer, som ska verka för bland annat tillgängliga transportmedel och minskad miljöpåverkan, med särskilt fokus på luft.
  • Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, som bland annat ska verka för minskade utsläpp av kemikalier och matsvinn.

Tänk på det nästa gång någon frågar varför du är engagerad i Astma och Allergiförbundet. Vi jobbar faktiskt med mänskliga rättigheter – för allas lika rätt och värde.  På uppdrag av FN. Så det så.

Karin Neuhaus, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet

Publicerad den: 17 mars 2023

Uppdaterad den: 17 mars 2023