Pandemin har skapat en vårdskuld inom astmavården visar nya siffror från Socialstyrelsen

Under hösten 2020 fick Astma- och Allergiförbundet en mängd rapporter från medlemmar som berättade att astmavården kraftigt försämrats sedan pandemins början. Exempelvis ställde både primärvården och specialistvården in undersökningar om lungfunktion, så kallad spirometri. En medlemsundersökning gjordes som visade att var fjärde patient hade fått sina spirometriundersökningar inställda och ungefär var tredje patient upplevde att astmavården inte varit lika tillgänglig som vanligt.

Nu har Socialstyrelsen publicerat statistik och jämfört astmasjukvården under 2020 med 2019. Statistiken visar att särskilt barn gavs avsevärt minskad tillgång till spirometriundersökningar inom den öppna specialistvården 2020 jämfört med 2019. Siffrorna är hämtade från Luftvägsregistret.

– Siffrorna från Socialstyrelsen visar samma bild som våra medlemmar gav oss hösten 2020. Det är inte särskilt förvånande att undersökningarna ställdes in till den utsträckningen men vad som oroar är att tillgången till spirometri minskade avsevärt för barn, säger Anna-Karin Klomp, sjukvårdspolitiskt sakkunnig, Astma- och Allergiförbundet.

I oktober 2020 var Astma- och Allergiförbundets krav till Socialstyrelsen att snarast ta fram riktlinjer för hur prioriteringar skulle göras, samt en konsekvensanalys av vad inställda spirometrier kan innebära. Dessutom sa Astma- och Allergiförbundet att det är viktigt att patienter får återkoppling på hur länge det är säkert att avstå spirometri, och vad de kan göra istället för att se till så att astman inte hamnar utanför kontroll. Spirometri är en viktig undersökning som personer med astma behöver för att kunna behandlas rätt.

– Förra året hade vi stora förhoppningar om att Socialstyrelsen skulle göra något åt den bristande tillgången till spirometri inom vården. Det verkar dock vara så att ingen reglering skedde. Förhoppningsvis har digitala undersökningsmetoder satts in, något som Socialstyrelsen även borde undersöka tillgången till. Nu är det viktigt att regionerna ser till att alla patienter med behov av spirometri kallas till undersökning. Det är dags att betala av vårdskulden, säger Anna-Karin Klomp.

Tyvärr har även allergivården påverkats men eftersom nationella riktlinjer och kvalitetsregister saknas följs inte Allergivården upp av Socialstyrelsen.

– Vi visste redan i höstas att det fanns en vårdskuld inom astma och den måste nu betas av för att inte patienterna ska bli permanent försämrade. Men risken är att det sker på bekostnad av allergivården när man nu betar av skulden. Det är oacceptabelt att bristen på riktlinjer och register skapar ett A- och B-lag inom vården. Socialstyrelsen behöver resurser även till att ta fram riktlinjer, inte bara följa upp de som redan finns, säger Anna-Karin Klomp.

Publicerad den: 5 juli 2021

Uppdaterad den: 7 juli 2021