Pappor inte lika delaktiga i barns vårdbesök

Idag på internationella mansdagen släpper Astma- och Allergiförbundet en undersökning som visar att pappor till barn med astma- och allergisjukdomar inte är lika delaktiga i sina barns vårdbesök som mammorna.

Analysföretaget Kantar Sifo har på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet undersökt ett antal frågeställningar som handlar om att titta närmare på fördelningen mellan pappors och mammors vårdbesök med sina allergisjuka barn.

250 mammor och 250 pappor har deltagit i undersökningen. Dessutom har 50 läkare och sjuksköterskor tillfrågats om föräldrars delaktighet.

Resultatet visar att kvinnor i högre utsträckning upplever sig ta större ansvar än männen. Det är en bild som vårdpersonalen, men inte de tillfrågade männen, delar.

– Astma och allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och unga och påverkar många familjers vardag. Det är bra att vi nu har fått en bättre bild av hur omsorgsfördelningen mellan föräldrar till barn med allergisjukdomar ser ut – men det är nedslående att fördelningen är så pass ojämställd. Det är hög tid att vi sätter en viktig ny jämställdhetsfråga på agendan, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Mammor och pappor har olika bild av omsorgsansvaret

Mer än hälften av mammorna uppger att de oftast följer med på barnens vårdbesök. Bara tre procent svarar att det är pappan som tar barnet till vården, en bild som inte delas av männen som tillfrågas i undersökningen. Var fjärde pappa säger att han oftast tar med barnen till vården själv.

Ju fler personer i barns närhet som har kunskap om barnets sjukdomar, desto mer främjar det barns hälsa och underlättar vardagen för de familjer som lever med astma och allergisjukdomar.

– Om mammor tar mer ansvar än pappor för barnens vårdbesök är det ett jämställdhetsproblem som vilket annat. Det är hög tid att pappor kliver fram och tar ett större föräldraansvar. Pappor, missa inte er viktiga chans till närhet och omsorg om era barn, säger Kristina Ljungros.

Publicerad den: 19 november 2020

Uppdaterad den: 4 maj 2022