Påverka för ren luft

Den europeiska kampanjorganisationen We Move Europe har tagit initiativ till en namninsamling för att skärpa EU:s luftkvalitetsdirektiv i enlighet med WHO’s rekommendationer. Skriv under här för ren luft och bättre hälsa!

Kanske har du hört att EU:s direktiv för luftkvalitet håller på att ses över? Just nu diskuterar EU-länderna gränsvärden för luftkvalitet och i juni förväntas EU-parlamentarikerna bestämma om nya uppdaterade luftkvalitetsregler. Det här vill Astma- och Allergiförbundet påverka. Forskning visar nämligen att luftföroreningar både kan förvärra astma, men även orsaka sänkt lungfunktion och astma hos barn. Ingen ska bli sjuk av smutsig luft.

Patientorganisationers engagemang för ren luft

Astma- och Allergiförbundet arbetar sedan länge för att luftkvalitetsdirektivet ska innehålla skarpa regler mot luftföroreningar för att skydda hälsan. Även många europeiska lunghälsoorganisationer är engagerade i frågan. Tillsammans med bland annat EFA, HEAL och svenska Hjärt-Lungfonden arbetar vi för att EU ska följa WHO’ s rekommendationer och aktuell forskning om luftföroreningarnas hälsoeffekter.

Nu har kampanjorganisationen We Move Europe tagit initiativ till en namninsamling för att skärpa EU:s luftkvalitetsdirektiv. Tillsammans med bland annat de europeiska patientorganisationerna EFA och ELF vill man skärpa reglerna i hela EU.

Direktivet bestämmer svenska luftregler

Det europeiska luftkvalitetsdirektivet styr bland annat svenska gränsvärden för luftkvalitet. Men tyvärr når inte reglerna upp till WHO:s rekommendationer om luftkvalitet och visar inte på brådskan att agera.

Det här vill We Move Europe och samarbetspartners

  • Uppmana Europeiska unionen att snarast, slutgiltigt och fullt ut anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till den senaste tillgängliga vetenskapen för att skydda vår hälsa.
  • EU:s rättsligt bindande gränsvärden för luftföroreningar bör baseras på vetenskap och vara minst lika stränga som Världshälsoorganisationens regelbundet uppdaterade riktlinjer.

Publicerad den: 27 april 2023

Uppdaterad den: 27 april 2023