Pollenrekord i stora delar av landet i påsk

Array

Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska Riksmuseet har den senaste tiden rapporterat om hundra gånger högre halter av pollen i luften i år än förra året. Det gör bland annat att de som normalt inte har pollenallergi kan känna av pollen och få besvär.

Men i norrlandslänen vet pollenallergikerna inte hur de ska medicinera. Pollenhalterna mäts inte. Astma- och Allergiförbundet har krävt en lösning i många år.

–Det är helt orimligt att en fråga som är så viktig för så många människor, bollas runt i byråkratin. Det som hänt i norr kan när som helst hända på andra ställen. Nu måste regeringen kliva in och ge ansvaret för pollenmätningarna till en statlig huvudman som får uppdrag och finansiering att samordna driften av ett rikstäckande nationellt nätverk, säger Kristina Ljungros generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Nu går också de fyra regionerna i norr ihop och kräver svar av regeringen.

Norra sjukvårdsregionförbundet kräver svar av regeringen

De skriver såhär:

” Skrivelse till socialdepartementet och kulturdepartementet ang pollenmätningar och pollenfällor.”

Dessutom skriver de följande längre ner i brevet:

”Norra sjukvårdsregionen anser att det är av största vikt att det sker ett förtydligande och en likriktning gällande uppdrag, organisation och finansiering av verksamheterna. Regeringen bör därför skyndsamt ge ett tydligt nationellt uppdrag till en statlig myndighet för samordning och drift av ett rikstäckande nationellt nätverk. Den statliga myndigheten bör ges förutsättningar för en mer stabil och långsiktigt hållbar nationell modell för pollenmätningarna.”

Här kan du läsa hela skrivelsen från norra sjukvårdsregionförbundet.

Publicerad den: 1 april 2021

Uppdaterad den: 15 mars 2023