Positivt förslag om VAB för allergiföräldrar

Den sista maj presenterade VAB-utredningen delbetänkandet ’VAB för vårdåtgärder i skolan’ (SOU 2021:41).  Utredningen föreslår att föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med medverkan i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder. I första hand gäller förslaget barn upp till 12 års ålder men kan ges även till barn mellan 12 och 16 år. Föräldrar ska enligt utredningen ha rätt att vara lediga för att hjälpa barnen.

–Detta är verkligen ett bra förslag, säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet. Många föräldrar till barn med astma eller allergi måste idag använda semesterdagar eller ta ledigt utan lön för att hjälpa skolan. Barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha samma rätt till skolgång som andra och det förutsätter att skolgången kan ske på ett tryggt sätt, fortsätter hon.

Möjlighet att medverka för barnets bästa

Utredningen menar att förslaget inte ändrar ansvaret för vård och skola att samverka. Men föräldrarna känner sitt eget barn och vet hur man skapar trygghet i egenvårdssituationen. Möjligheten att vara ledig lägger alltså inte ansvaret på föräldrarna utan ger dem möjlighet att medverka för barnets bästa.

Astma- och allergiförbundet har ofta påtalat att samverkan och kunskapsöverföring mellan vård och skola behöver fungera bättre. Idag förväntas föräldrar vara mellanhand för att förmedla information mellan vård och skola. Många föräldrar upplever detta som stressande. Möjligheten att förmedla information skiljer sig naturligtvis också åt mellan föräldrar.

–Alla barn ska kunna vara trygga i skolan. Det ska inte påverkas av föräldrarnas utbildning eller arbete, säger Maritha Sedvallson.

Vabb med äldre barn

Astma- och Allergiförbundet har också framfört att det är viktigt att kunna vabba även med äldre barn än 12-åringar. Idag är den möjligheten begränsad till svårt sjuka barn. Det är exempelvis aktuellt vid svår astma eller andra tillstånd då barnet inte ska lämnas utan övervakning. Läkare har då möjlighet att skriva intyg om förlängd vård av barn.

–Barn med astma blir ofta sämre i samband med exempelvis förkylningar eller när de utsätts för sånt de inte tål. Att lämna dem ensamma en hel dag fungerar inte alltid. Vi är glada över utredningens förslag och hoppas att den genomförs så snart som möjligt, säger Maritha Sedvallson.

Publicerad den: 8 juni 2021

Uppdaterad den: 8 juni 2021