Regeringens 10 miljarder – en liten del behöver gå till astmavården

Array

Regeringen berättade idag att man i två ändringsbudgetar för 2020 avsätter ytterligare 10 miljarder kronor för att täcka extra kostnader för sjukvård och omsorg i samband med pandemikrisen. Astma- och Allergiförbundet välkomnar dagens besked i en situation med en ökad vårdskuld. Vårdskulden finns inom många vårdområden och bland annat inom den vård som rör de tre miljoner personer i Sverige som lever med astma och allergi.

Att avsätta en liten del av de 10 miljarderna hos regionerna för att säkra regelbundna och viktiga uppföljningar skulle avlasta akutvården. Bland annat är astmapatienter en stor patientgrupp som riskerar att hamna inom akutvården om regelbundna kontroller inte utförs enligt plan. 

Under pandemin har exempelvis de viktiga spirometriundersökningarna, den metod som mäter lungkapaciteten, som personer med astma behöver för att kunna behandlas rätt i många fall ställts in – utan att konsekvensanalyser gjorts. Det visar bland annat en ny undersökning från Astma- och Allergiförbundet. En medlemsundersökning från i våras visar också att två tredjedelar av de som i vanliga fall skulle sökt vård har avstått under våren.

-Vi kommer att se en hårt belastad vård under lång tid. Att säkerställa att viktiga regelbundna undersökningar kan genomföras är viktigt för såväl den enskilda patienten som för att avlasta akutvården. En viktig del av detta är att ta fram rutiner för säkra spirometriundersökningar och se till att de genomförs. Vi vill att en liten del av de här 10 miljarderna används till det, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Kontrollerad astma innebär färre akutbesök

Astmapatienter som gör regelbunden spirometri har en mer kontrollerad astma. Det innebär färre akutbesök och färre sjukhusinläggningar. Idag ställs många spirometriundersökningar in och både Socialstyrelsen och regionerna måste ta ansvar för att se till att de kan genomföra på ett säkert sätt.

Många av de brister som Astma- och Allergiförbundets medlemmar möter i vården kräver insatser som handlar om förändrade arbetssätt och ökad kunskap. Samverkan, ökad kunskap, bättre uppföljning och tydligare riktlinjer är nycklar till förändring. Därför bör en liten del av regeringens 10 miljarder gå till:

  • Bättre samordning och fler specialister
  • En skriftlig personlig behandlingsplan
  • Bättre information/utbildning till patienter om vad som är hälsofrämjande aktiviteter och miljöer för individen och hur behandlingen kan anpassas i olika situationer.

Fakta: 800 000 människor i Sverige har astma

800 000 människor i Sverige lever med astma. Spirometri görs både för att diagnostisera astma och för att följa att patienterna har sin astma under kontroll. Om spirometrier inte genomförs regelbundet är risken att astman försämras kraftigt.

Publicerad den: 3 november 2020

Uppdaterad den: 14 september 2022