Region Skåne- lägg inte ner Sveriges mest framstående kunskapscentrum om allergisjukdomar!

Imorgon möts hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne för att delvis besluta att lägga ner KAAK, Kunskapscentrum för astma- allergi och KOL i regionen. KAAK erbjuder sedan länge stöd till hälso- och sjukvården. Bland annat sprider man kunskap till primärvården och är en brygga mellan de senaste forskningsresultaten och nya behandlingar på astma, KOL och allergiområdet.

– Det här är ett oerhört förhastat beslut. Det visar att region Skånes ansvariga politiker inte har förstått betydelsen av KAAK. Utred frågan vidare och klargör vem som ska ta över ansvaret för kunskapsspridningen framöver, säger Pernilla Alm-Ramberg, Astma- och Allergiförbundet i Skåne.

Astma och allergi är de kroniska sjukdomar som drabbar flest. Var tredje person har någon form av allergi och 800 000 personer har astma. Trots detta saknas nationella riktlinjer för allergisjukdomar. Det är också det område där regionerna är sämst på att uppfylla vårdgarantin.

Allergier finns inte med

– Man flyttar delar av budgeten till certifieringen av Astma- och KOL-mottagningar men idag innefattar certifieringen astma, allergi och KOL. Vart ska personer med allergi vända sig framöver?, säger Pernilla Alm- Ramberg.

Allergi kan drabba på olika sätt. Vissa kan drabbas av pollenallergi under några veckor på våren men för alltför många är det en sjukdom som kan vara livshotande. Allergier påverkar hela livet. Möjligheten att få en korrekt diagnos och adekvat behandling innebär en kamp för många. KAAK har utvecklat en digital patientutbildning, certifierar astma-, allergi- och KOL-mottagningar och Skåne har länge haft riktlinjer för vilka som ska erbjudas allergivaccination.

Ett gott exempel försvinner

– En tredjedel lever med allergi eller astma, vilket gör det till en av Sveriges största kroniska sjukdomar. Trots det är kunskaperna inom sjukvården alltför låga. Här har Region Skåne dock utmärkt sig som ett av landets bästa exempel och det vore mycket beklagligt om morgondagens beslut innebär att de halkar efter inom allergivården. Nu behöver Region Skåne göra om och göra rätt, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 23 juni 2021

Uppdaterad den: 24 juni 2021