Region Stockholm-Gotland erbjuder samtalsstöd

Är du orolig och känner att du skulle behöva prata med någon? Nu kan Region Stockholm-Gotland erbjuda samtalsstöd till medlemmar som behöver ventilera sin oro kring den egna, barnens eller en anhörigs hälsa.

Är du orolig och känner att du skulle behöva prata med någon? Nu kan Region Stockholm-Gotland erbjuda samtalsstöd till medlemmar som behöver ventilera sin oro kring den egna, barnens eller en anhörigs hälsa.

En dag i veckan, varje måndag från och med den 30 mars, mellan klockan 9.00 och 16.30 finns Lena Roos tillgänglig för samtal. Lena Roos har lång erfarenhet av arbete med samtalsstöd, kris- och stresshantering samt dessutom egen erfarenhet av astma/allergi. Samtalen är sekretessbelagda och utan annan kostnad än din egen samtalsavgift.

– Både jag själv och våra fyra barn har allergi/astma och lång erfarenhet av att leva med de svårigheter och begränsningar som det innebär, både på ett personligt, socialt och samhälleligt plan. Jag ser därför verkligen fram emot att få arbeta som samordnare och att kunna erbjuda samtalsstöd, säger Lena Roos.

Samtalsstöd erbjuds måndagar 9.00–16.30 på telefonnummer 076-030 32 21.

Läs mer här.

Publicerad den: 3 april 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021