Regionerna måste implementera nya behandlingsrekommendationer för atopiskt eksem

En miljon svenskar lider av den kroniska, inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem, som Läkemedelsverket nyligen uppdaterade behandlingsrekommendationerna för. Idag, på internationella dagen för atopiskt eksem, släpper Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Atopikerna rapporten Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom. Livskvaliteten är kraftigt nedsatt för personer som lider av atopiskt eksem och Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna vill att Sveriges regioner implementerar rekommendationerna och förbättrar vården för patientgruppen i hela Sverige.

Egenvård viktigt element

 

Atopiskt eksem (eller atopisk dermatit) är Sveriges vanligaste hudsjukdom och drabbar en av tio. Förutom de karaktäristiska kliande hudutslagen har sjukdomen i många fall även stor negativ påverkan på såväl vardag som yrkesliv, psykiskt välmående och livskvalitet. Trots detta finns stora brister i vården, och många lider i tysthet.

De uppdaterade behandlingsrekommendationerna för atopiskt eksem har arbetats fram med hjälp av en expertgrupp bestående av representanter från både patientsidan och professionen, och fokuserar på effektivisering och egenvård. Grunden för alla personer med atopiskt eksem är en god basbehandling. Tyvärr är obefintliga medicinska insatser en vanlig orsak till förvärrade besvär, men  en god egenvård kräver kunskap. Därför kräver Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna att varje patient får en personlig behandlingsplan och patientutbildning, oavsett vårdnivå. 

– Atopiskt eksem kräver konstant underhåll. Det är nödvändigt att ha goda kunskaper om sjukdomen för att hålla den i schack. Det går inte att bli frisk från atopiskt eksem, men med rätt kunskap kan en person leva besvärsfri. All vårdpersonal som möter personer med atopiskt eksem ska ge patienten kunskap om sjukdomen. Vi kräver att regionerna nu tar ansvar för kompetenshöjning i primärvården kring en av våra största folksjukdomar och säkerställer att rekommendationerna följs längst med hela vårdkedjan, säger Atopikernas ordförande Sophie Vrang.

Ojämn tillgång till behandling

 

Läkemedelsverkets uppdaterade rekommendationer lyfter även det flertal nya systemiska läkemedelsbehandlingar som  finns för personer med svåra besvär av sina eksem – något som idag erbjuds allt för få av de som behöver det. Nu vill Astma-  och Allergiförbundet och Atopikerna att Sveriges regioner uppdaterar sina insatser mot patientgruppen, i enlighet med de nya  rekommendationerna, så att de inte bara blir en oanvänd pappersprodukt. 

– Vården för personer med atopiskt eksem är inte jämlik i Sverige. Det finns stora skillnader mellan regionerna. Ett  exempel på detta är tillgången till systemiska läkemedel för patienter som har svåra besvär – detta ser helt olika ut  beroende på var i landet du befinner dig, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.
Rapporten Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom påvisar problematik, ger vårdpersonal förslag till förbättringar 
samt ställer krav på politiker att skapa bättre förutsättningar för en god vård för personer med atopiskt eksem. 

Astma- och Allergiförbundet och Atopikerna kräver en kunskapshöjning i primärvården genom att kompetensutveckling blir 
obligatorisk för legitimerad vårdpersonal. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ska implementeras i hela vårdkedjan 
och Socialstyrelsen behöver ta fram nationella riktlinjer för atopiskt eksem.

Om atopiskt eksem 

 

Atopiskt eksem kan variera från milt till måttligt eller svårt, med symtom som rodnad, torr och kliande hud, utslag, intensiv klåda, skorpbildning och sprucken eller vätskande hud över olika delar av kroppen. Atopiskt eksem kan även ge smärtande och ömmande hud. Det finns ett flertal behandlingsalternativ för atopiskt eksem och egenvård, där bland annat smörjande med mjukgörande kräm och patientutbildning är grundstenen för sjukdomens alla nivåer. Andra behandlingsformer för atopiskt eksem är kortison, ljusbehandling, medicinska bad samt systemisk behandling, inklusive biologiska läkemedel och syntetiska molekyler. Läs rapporten i sin helhet på www.atopikerna.se, på www.astmaoallergiforbundet.se eller här.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Abbvie, ACO, Leo Pharma och Sanofi.

Kontakt

Lotti Florén, kommunikations- och påverkanschef Astma- och Allergiförbundet
liselotte.floren@astmaoallergiforbundet.se

Publicerad den: 14 september 2023

Uppdaterad den: 19 juni 2024