Restaurangers allergikunskaper brister- vart fjärde barn drabbas

Vart fjärde barn med matallergi har drabbats av en allergisk reaktion efter att ha ätit på restaurang eller café. Kunskapen om allergier i restaurangbranschen är undermålig. Var åttonde restaurang kan inte redogöra för vad deras mat innehåller – vilket kan leda till livshotande allergiska reaktioner.

ꟷ Det är mycket allvarligt att personer drabbas av allvarliga allergiska reaktioner för att de får fel information om vad maten innehåller. Det måste ligga i restaurangernas intresse att ingen gäst ska bli sjuk, och det är också restaurangens ansvar att se till att ingen behöver avsluta fikastunden på akuten, säger Helena Färnsten, tf generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. 

Våren är på frammarsch och uteserveringarna hägrar. Att äta på restaurang är dock inte riskfritt för alla och många avstår helt från restaurang- och cafébesök. För en person med matallergi kan fikabesöket sluta med ambulans till akuten.

Det var precis vad som hände en kvinna i Jönköping. En caféägare i Jönköping åtalades för vållande till kroppsskada för att ha serverat en kaka med jordnötter till en nötallergiker. I mars friades dock caféägaren i Tingsrätten med hänvisning till att jordnötter och nötter kommer från olika växtarter. Domen är överklagad.

ꟷ Det är helt oacceptabelt att man som allergiker ska riskera att hamna på akuten efter en fika eller middag, om man berättar för restaurangen att man är allergisk. Det här är tyvärr ingen isolerad företeelse. Kunskapen om allergier är alldeles för låg. Det behövs ett stort kunskapslyft om matallergier, säger Helena Färnsten.

Astma- och Allergiförbundet vill att Livsmedelsverket får i uppdrag att ta fram ett system för incidentrapportering om matallergier – det måste bli lättare att rapportera om man utsätts för en allergisk reaktion, så att det går att följa upp och vidta åtgärder. Det behövs också ett kunskapslyft om matallergier – ett nationellt kunskapscentrum för matallergi som kan samla kunskap och kompetens för att förebygga att människor blir sjuka av mat.

 

Fakta om matallergier, bland annat hämtade ur en undersökning bland föräldrar till barn med allergier som Astma- och Allergiförbundet genomförde under hösten 2021:

  • En av fyra föräldrar uppger att barnen minst en gång, under de senaste tre åren, fått en allergisk reaktion efter att ha ätit eller druckit något på restaurang eller café.

  • En av sex föräldrar uppger att det har hänt flera gånger.   

  • Var fjärde familj har under de senaste tre åren avstått från att äta eller dricka på restaurang eller café på grund av barnens allergi. Familjer med allergiska barn som är tio år eller yngre avstår i ännu större utsträckning.  

  • En av fem personer i Sverige lever med matallergi idag och antalet ökar.  

  • Antalet besök i akutsjukvården till följd av allergiska reaktioner på grund av matallergi har ökat de senaste 15 åren.    

 

Fakta om undersökningen:  

Sifo-undersökningen genomfördes av Kantar Public under perioden 27 september -14 oktober 2021. Målgruppen är föräldrar till barn med matallergi. Ett slumpmässigt urval gjordes bland föräldrarna och därefter fick endast de föräldrar som uppgav att deras barn hade matallergi fortsätta att besvara enkäten. Totalt genomfördes 1001 intervjuer med föräldrar till barn med matallergi. 

Publicerad den: 7 april 2022

Uppdaterad den: 11 januari 2024