Revolution inom astmabehandlingen

Med resultaten av Jonas Erjefälts forskning ska även de med extremt svårbehandlad astma kunna hjälpas och den kan även göra att många astmatiker helt slipper ta steroider.

Diagnosen astma består av många undergrupper. Jonas Erjefält, professor vid enheten för luftvägsinflammation vid Lunds universitet, undersöker om personer med kvarvarande besvär efter traditionell behandling kan bli hjälpta av biologiska läkemedel, antikroppar som är riktade mot en specifik del av immunförsvaret.

– Det handlar om att skräddarsy behandlingarna till varje patient, så kallad individbaserad medicinering, vilket är en revolution inom astmaforskningen, säger Jonas Erjefält.

Den nya generationens läkemedel kommer inte bara vara aktuella för de svåraste fallen. Det finns exempel på patienter som har lättbehandlad astma och blir helt symtomfria av dessa läkemedel, som om de vore friska. De kan i stort sett slippa steroiderna helt. Men i dag finns inget sätt att veta vilka de är. En långsiktig lösning är att hitta enkla test för att veta vilken sorts astma patienten har.

En viktig ny upptäckt av Erjefälts forskning är att astma inte alls bara sitter i luftvägarna, bronkerna, utan i vissa patienter kan finnas ända ut till lungblåsorna. Han och hans medarbetare studerar biopsiprover från astmapatienter från Paris, Köpenhamn, Amsterdam, London och Miami. Med världsunik teknik skannas varje vävnadsprov av robotiserade mikroskop i laboratoriet i Lund. Men först bäddas de in i paraffin, hyvlas till tre millimeters tjocklek och färgas in.

Om forskarna lyckas identifiera de cellmekanismer som är skadliga så kan dagens läkemedelsföretag ta fram en medicin som slår ut dem.

Jonas Erjefält är professor och chef för Enheten för luftvägsinflammation, Lunds universitet.

Projektet fick anslag från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2016 för en treårsperiod.

Läs hela artikeln här.

Publicerad den: 23 mars 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021