Riskfaktorer för svår covid-19 kartlagda

Hög ålder är den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19. Andra starka riskfaktorer är manligt kön och underliggande sjukdom. Även astma och högt blodtryck är riskfaktorer. Det visar en ny nationell studie som gjorts vid Umeå universitet.

I studien framgår att astma och högt blodtryck ökade risken för sjukhusvård för covid-19 med 20 till 50 procent. Resultaten för astma skulle kunna gälla endast allvarlig astma, eftersom man i studien bara hade tillgång till diagnoser från specialistvården.

Publicerad den: 19 mars 2021

Uppdaterad den: 19 mars 2021