Så hjälper du ditt barn med förkylningsastma

Hosta, ständiga förkylningar och jobbiga andningsbesvär. Vintersäsongen kan vara riktigt tuff för ett barn med förkylningsastma. Barnallergologen Maria Ingemansson ger råd om hur besvären bäst kan behandlas.

Vabruari har börjat och infektionerna som snurrar är just nu många. För ett barn med trånga luftrör är den här tiden på året oftast som tuffast.

Maria Ingemansson är barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har träffat många barn med infektionsutlöst astma, eller förkylningsastma som det ofta kallas.

När är dags att söka vård?

– Ett barn som hostar och är förkylt men som orkar leka, äta och har en helt opåverkad andning behöver du inte vara orolig för. Men om barnet har andningsbesvär, och även haft det tidigare, samt inte har samma ork eller aptit som vanligt kan det vara dags att söka vård.

Hur kan jag själv hjälpa barnet?

– Det är viktigt att ge ordentligt med luftrörsvidgande medicin när barnet är dåligt och att alltid ge medicinen med hjälp av en andningsbehållare. Du kan ge 1–2 puffar var tredje timme under ett dygn när barnet har mycket hosta, och alltid innan barnet går ut för att leka. Vid svårare besvär kan du ge ännu oftare. Be barnets läkare om en skriftlig behandlingsplan, så vet du precis hur mycket medicin du kan ge.

När det handlar om lindriga besvär vid något enstaka tillfälle hos ett litet barn brukar det räcka med enbart luftrörsvidgande medicin. Men om barnet har fått diagnosen förkylningsastma sätts även inhalationssteroider, alltså kortisonsprej, in.

Kan förkylningsastma växa bort?

– Ja, det finns en stor chans att förkylningsastma växer bort i skolåldern. Men en del barn utvecklar senare kronisk astma. Om barnet har eksem eller allergi är den risken högre. Då är det extra viktigt att barnet inte bara får luftrörsvidgande vid behov utan även inflammationshämmande behandling, som till exempel kortisoninhalationer.

Vad är förkylningsastma?

Runt 30 procent av alla barn beräknas någon gång ha haft pipande, väsande andningsbesvär i samband med en förkylning. Om besvären är återkommande vid minst tre tillfällen och barnet är tre år eller yngre klassas det som förkylningsastma. Men det förutsätter att barnet är besvärsfritt mellan förkylningarna.

– Om barnet i stället har besvär mellan förkylningarna, till exempel hosta vid ansträngning, är äldre än tre år eller har en allergisk läggning räcker det med bara en episod av pipande, väsande andning i samband med förkylning för att ställa diagnosen förkylningsastma, säger Maria Ingemansson.

Med allergisk läggning menas till exempel att barnet har atopiskt eksem och/eller en matallergi.

Publicerad den: 8 februari 2024

Uppdaterad den: 20 februari 2024