Så kan allergivården hjälpa fler

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsakerna bakom många allergier behandlas.

I dag är det internationella astmadagen och vi uppmanar regionerna att skyndsamt jämna ut de geografiska skillnaderna i allergivården.

Årets pollensäsong är här, och den kan enligt experter bli den värsta på 45 år. I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma.

Astma och allergi är en av våra största folksjukdomar och innebär ofta en dold funktionsnedsättning. Det kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

Samtidigt ger forskningen hopp. Tack vare de senaste årens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt eftersom de allergiska besvären och behovet minskar eller till och med försvinner helt.

Läs vår debattartikel som vi skrivit tillsammans med Forska!Sverige här.

Publicerad den: 6 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021