Så ska Finland lära svenskarna bli mindre allergiska

Taria Haahtela hjälpte till att bryta trenden med ökande allergier i Finland. Nu är han en av talarna på den konferens om toleransutveckling som Astma- och Allergiförbundet arrangerar i maj.

Finlands nationella allergiprogram har blivit en stor framgång och hjälpt till att bryta trenden med en allt mer allergisk befolkning. Nu arrangerar Astma- och Allergiförbundet en konferens om toleransutveckling – där den finländska satsningens initiativtagare Tari Haahtela är en av talarna.

Det finländska allergiprogrammet bygger bland annat på den kunskap som idag finns om toleransutveckling och hur viktigt det är att komma i kontakt med miljöer där immunförsvaret får tränas för att lära sig utveckla tolerans mot olika ämnen. Programmet fick stor genomslagskraft och resulterade bland annat i färre akutbesök på grund av astma, minskade kostnader för vård av allergi och astma – och att den ökande trenden av allergisjukdom minskat i det finländska samhället.

Nu vill Astma- och Allergiförbundet ta hjälp av det finska exemplet och forskningen om toleransutveckling för att göra även vår befolkning friskare. Därför arrangerar förbundet Toleranskonferens 2020 den 7–8 maj i Stockholm. Då är professor Tari Haahtela en av talarna, tillsammans med flera andra ledande personer inom vård och forskning.

Varmt välkommen att delta!

Här finns program och länk till anmälan – och här kan du läsa en artikel om det finska allergiprogrammet i vår medlemstidning Allergia.

Här hittar du en inbjudan.

Du som är medlem anmäler dig via den här länken.

Tari Haahtela är professor i medicin och ledde Finlands allergiprogram mellan 2008 och 2018. Nu är han en av föreläsarna på den konferens om toleransutveckling som Astma- och Allergiförbundet arrangerar i maj. Foto: Karl Vilhjálmsson.

Publicerad den: 3 februari 2020

Uppdaterad den: 9 januari 2021