Så ska fler lära sig om nya tobakslagen

Snart är det slut med rök på uteserveringarna – men informationen behöver spridas! Folkhälsomyndigheten får därför nu 8 miljoner kronor för att öka kännedomen om den nya lagstiftningen.

Den 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft. Lagen innebär att det från detta datum blir förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus. Bland annat gäller det uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter.

Ett av syftena med den nya lagen är att allmänna platser ska bli mer tillgängliga för alla, särskilt för barn och personer med allergier. Målsättningen är ett så kallat rökfritt Sverige där färre än 5 procent röker.

Läs artikeln i SVT här.

Publicerad den: 18 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021