Så ska karies hos barn med astma förebyggas

Barn och ungdomar med astma har högre risk att få karies och frätskador på tänderna, visar flera studier. Nu behöver barnsjukvården samarbeta med tandvården för att förebygga problemen, menar forskare bakom en artikel i Tandläkartidningen.

Problemen med karies och dental erosion, det vill säga frätskador på tänderna, hos barn och ungdomar med astma beror på flera saker. Till exempel påverkar astmamediciner salivet i munnen, likaså det faktum att barn med astma oftare andas med munnen.

Kostvanorna ser också generellt lite annorlunda ut, barn med astma får till exempel i större utsträckning söta drycker vid förkylningar. Dessutom är det vanligare med en ökad mängd kväveoxid i utandningsluften hos barn och unga med astma, något som påverkar munfloran. Det skriver forskarna bakom en översiktsartikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Dental Sciences och nu senast även i Tandläkartidningen.

Bättre samverkan och mer fluor

För att förebygga problemen bör det finnas en nära samverkan mellan barnsjukvården och tandvården, skriver forskarna, där alla barn och ungdomar med astma bör remitteras till en tandvårdsklinik. Det gäller i första hand de barn och unga som har varje dag-behandling för sin astma, men även infektionskänsliga barn som kräver astmabehandling vid luftvägsinfektioner som återkommer ofta.

Högre fluordoser i tandkrämen, fluorsköljning och fluorlackning på tandklinik är exempel på sådana åtgärder som kan behövas för att minska risken för tandproblem.

Publicerad den: 27 juni 2023

Uppdaterad den: 27 juni 2023