Säkra pollenmätningarnas framtid

Array

Pollensäsongen förlängs på grund av klimatförändringarna– men nu är pollenmätningarna – ett viktigt redskap för pollenallergikerna – hotade. Nu vill Astma- och Allergiförbundet att regeringen säkrar den långsiktiga finansieringen.

Igår rapporterade flera medier om att Jan- Erik Wallin vid Pollenlaboratoriet i Umeå nu går i pension och att pollenmätningarna i norra Sverige därmed upphör. Dessutom uppgav Region Västerbotten att ingen fortsatt finansiering finns. 

Läget är akut eftersom mätningarna är beroende av eldsjälar som stora delar av året jobbar gratis. Orterna som berörs av nedlagda mätstationer är Umeå, Östersund, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Sundsvall.

Nu vill Astma- och Allergiförbundet att regeringen agerar skyndsamt för att säkra finansieringen av pollenprognoserna.

–Pollenprognoserna är ett relativt billigt sätt att skapa folkhälsa och samtidigt förebygga långvarig sjukfrånvaro från jobb och skola. Samhällskostnaderna beräknades 2016 uppgå till 13 miljarder kronor. Samtidigt är kostnaden för mätningarna försumbar. Runt 4 miljoner kronor årligen beräknas mätningarna kosta, säger Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

I ett brev till Kultur- och Socialdepartementet framför Astma- och Allergiförbundet flera krav

• Regeringen bör skyndsamt ge ett tydligt nationellt uppdrag till en statlig myndighet. Den ska samordna och ansvara för drift av ett rikstäckande nationellt nätverk.

• Den statliga myndigheten ska ges förutsättningar för en mer stabil och långsiktigt hållbar nationell modell för pollenmätningarna.

• Myndigheten bör, med stöd av ett utökat anslag, få ansvar för att med statliga medel finansiera drift av samtliga mätstationer och som huvudman ha en samlad budget för hela verksamheten.

• I dagens läge finns 20 mätstationer. På sikt bör ca 25 mätstationer finnas placerade över hela landet. 

Kontakt och frågor:

Elin Sundin, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet

elin.sundin@astmaoallergiforbundet.se

070-474 11 80

Publicerad den: 24 november 2020

Uppdaterad den: 17 januari 2023