Säkrare pollensäsong för allergiker med regelbundna pollenmätningar

Pollensäsongen närmar sig och med den tre miljoner svenskars behov av att kunna bedöma pollenhalten. Tack vare Astma- och Allergiförbundets framgångsrika arbete under förra året är nu pollenmätningar i hela landet säkrade. För första gången någonsin finns en långsiktig plan och finansiering för mätningarna.

– Vi är så glada att pollenmätningarna är räddade. Det innebär att pollenallergiker i hela landet kan ha koll på hur medicinen ska doseras. Det blir också lättare för meteorologer att berätta om pollenläget. Samtidigt får forskningen bättre underlag för den viktiga klimatforskningen, säger Helena Färnsten, tillförordnad generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet har metodiskt jobbat med att uppmärksamma och debattera betydelsen av pollenmätningar för att motverka att tre miljoner svenskar årligen blir sjuka av höga pollenhalter i luften.

Brett politiskt intresse

–Vi har lyft det stora behovet av pollenprognoser. Både regionpolitiker, riksdagsledamöter och forskare har engagerat sig tillsammans med oss och våra medlemmar för att rädda mätningarna, vi är så tacksamma för all draghjälp, säger Helena Färnsten.

Arbetet har också burit frukt. Från och med i år har Naturhistoriska museet ett uttalat uppdrag och finansiering att genomföra mätningarna varje år.

Naturhistoriska Riksmuseet ansvarar för pollenövervakningen

Trots att pollenmätningarna är viktiga för så många har det hittills saknats såväl nationell samordning som finansiering av mätningarna. Systemet har liknat ett slitet lapptäcke när det gäller finansiering och organisation. Det har saknats pengar för att skola in ersättare vid mätstationerna och för att förbättra situationen för dem med sjukdomssymtom. Detta, trots att pollenallergierna kostar samhället över 13 miljarder kronor varje år. Antalet mätstationer har också varit för få.

Men från och med den första januari i år finns det alltså inskrivet i Naturhistoriska Riksmuseets instruktion att museet ska: ”ansvara för pollenövervakningen i Sverige”.  Ansvaret innefattar polleninsamlingar och pollenanalyser, samt att framställa och offentliggöra pollenprognoser och utveckla metoder för pollenverksamheten.

Publicerad den: 31 januari 2022

Uppdaterad den: 31 januari 2022