Samla mer data om vård för att göra den bättre

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man bland annat minska antalet vårdskador och öka jämlikheten i vården. Men den stora potentialen tas inte till vara. I en debattartikel föreslår förbundet lösningar.

Insamlandet och användningen av vårddata i realtid kan minska vårdskador och öka vårdjämlikheten.
Trots unika möjligheter tas potentialen inte till vara. Tillsammans med de 33 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” föreslår förbundet förslag på lösningar.

Sjukvårdsfrågan är en het fråga bland väljarna inför höstens val. En rapport från organisationerna inom ”Agenda för hälsa och välstånd” visar att vårddata är en avgörande fråga.
Årligen drabbas 110 000 personer av vårdskador på svenska sjukhus och kostnaden för detta är närmare 9 miljarder kronor, det vill säga cirka 13 procent av den totala kostnaden för sjukhusvård.

Genom att samla in, använda och dela vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador väsentligt.
I en debattartikel föreslår förbundet tillsammans med ”Agenda för hälsa och välstånd” förslag på lösningar. Ett urval av förslagen är:

-Att regeringen stärker investeringarna i medicinsk forsning och utveckling, vilket inkluderar nationellt stöd för utveckling av vårddata.
-Att regeringen säkerställer att alla vårdutförare får krav på, och ersättning för, att samla in, använda och dela vårddata enligt nationella kravspecifikationer.
-Att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar fram en gemensam uppförandekod för hur den nya dataskyddsförordningen GDPR efterlevs i syfte att säkra hanteringen av vårddata och så att personalen känner sig trygga i att lämna in vårddatan.

Läs debattartikeln här.

Publicerad den: 8 maj 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021