Satsningar på skolmiljön ger resultat

Det verkar finnas ett samband mellan satsningar på inomhusmiljön i skolan och skolornas resultat, skriver Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel i Sydsvenskan i dag.

Är det en tillfällighet att fem av landets tio bästa skolkommuner satsar på skolornas inomhusmiljö? Eller är det så att de kommuner som valt att förbättra barnens skolmiljöer belönas genom bättre skolresultat?

Astma- och Allergiförbundet har gått igenom Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner 2017 och jämfört den med branschorganisationen Svensk Ventilations lista över de kommuner som sökte det statliga bidraget för upprustning av skollokaler 2015. Av de kommuner som sökte medel 2015 hamnade fem på 10-i-topplistan 2017: Piteå, Grästorp, Varberg, Lomma och Lund.

Naturligtvis är det många faktorer som bidrar till en bra skola, men även om just detta förhållande skulle vara en tillfällighet pekar fakta från andra källor åt samma håll. Forskning från Danmark visar till exempel att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel och sänkt temperatur i klassrummen och ökade prestationer hos skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent. Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor i dag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent.

Läs debattartikeln här

Läs pressmeddelandet här

Publicerad den: 13 februari 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021