Sju miljoner till Astma- och Allergiförbundet vid Postkodlotteriets årliga utdelning

Astma- och Allergiförbundet fick idag ta emot sju miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet vid deras årliga utdelning – pengar som är otroligt viktiga för vårt arbete.

– För Astma- och Allergiförbundet är dessa pengar ett otroligt viktigt bidrag till vårt arbete att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Årets stöd kommer bland annat gå till verksamheten för föreningarna och förbundet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, framtagande och spridning av ny kunskap och påverkansarbete och till att stödja allergiforskning.

Sedan 2009 är Astma- och Allergiförbundet förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet som varje år skänker sitt överskott till ideella organisationer. I år fick 58 ideella organisationer dela på över en miljard, 1 040 423 000 kronor, som cirka en miljon lottprenumeranter till Postkodlotteriet bidragit med under 2020. Stort tack till alla er som köpt en Postkodlott. 

Publicerad den: 19 mars 2021

Uppdaterad den: 19 mars 2021