Skärpta regler ska göra luften bättre

Smutsig luft ökar risken för astma och kan ge sänkt lungfunktion hos barn. Nu i veckan röstade Europaparlamentet om nya skärpta regler för att förbättra luften i EU och skapa en renare och hälsosammare miljö.

Europaparlamentet röstade om det så kallade luftkvalitetsdirektivet. Det är ett regelverk som styr EU-ländernas krav på luften.

Det nya luftkvalitetsdirektivet innehåller strängare gräns- och målvärden för de flesta luftföroreningar. Ambitionen är att säkerställa att luftkvaliteten i EU inte är skadlig för människors hälsa, naturliga ekosystem och den biologiska mångfalden.

Ny kunskap om hälsorisker

Det innebär bland annat att luften måste mätas på fler platser, att medborgarna ska kunna erbjudas bättre information och få möjlighet till ersättning vid skada på grund av luftföroreningar.

En viktig orsak till att EU:s luftkvalitetsregler uppdaterats är att det kommit ny kunskap om hälsorisker på grund av luftföroreningar. Till exempel vet vi i dag att hälsoriskerna med partiklar är större än vad som tidigare varit känt och att det inte finns någon säker nivå för hälsan när det gäller luftföroreningar. Därför gav Världshälsoorganisationen, WHO, år 2021 ut nya rekommendationer om att skärpa gräns- och målvärderna för luftföroreningar.

Hårt arbete

– Vi är tacksamma att EU-parlamentet röstade för skärpta krav på luftkvaliteten. Det är viktigt för alla, men särskilt för utsatta grupper som barn och personer med kronisk sjukdom som astma, säger Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet har under flera år arbetat för en skärpning av reglerna för luftkvalitet tillsammans med bland annat Hjärt-Lungfonden, för att minska hälsoeffekter och antalet förtida dödsfall på grund av luftföroreningar.

Publicerad den: 15 september 2023

Uppdaterad den: 15 september 2023