Skräddarsydd behandling av allergisjukdomar på agendan under Allergidagen

Vad är egentligen precisionsmedicin? Och hur kan alla med astma, allergi och atopiskt eksem ha nytta av mer skräddarsydda behandlingar? De frågorna var på agendan när Svensk förening för allergologi, SFFA, anordnade Allergidagen under fredagen.

Bland annat presenterades nya forskningsrön om precisionsmedicin inom atopiskt eksem, hur allergi kan förebyggas med hjälp av kost och om användningen av diagnostik vid allergisjukdomar.

Den brittiske professorn Andrew Menzies-Gow höll också ett spännande föredrag om precisionsmedicin inom astma ur ett internationellt perspektiv.

Så vad är då slutsatsen kring precisionsmedicinens roll för alla med astma- och allergisjukdomar, enligt våra forskare på området?

Jo, forskningen har kommit en bit på väg när det gäller möjligheterna att diagnostisera samt förutsäga risken för att utveckla astma. Det finns också en hel del spännande studier kring möjligheten att förebygga allergisjukdom med hjälp av kost, som till exempel studier som visat att intag av fisk kan minska risken för att utveckla astma i skolåldern och uppåt.

Till sist har det i diagnostiseringen av matallergi visat sig vara lättare att med hjälp av blodprov diagnostisera allergi mot vissa födoämnen än andra. Till exempel kan allergitester lättare förutspå en allergisk reaktion vid jordnötsallergi än vid mjölkproteinallergi.

Samtidigt behövs mer forskning för att fler ska kunna få hjälp av mer skräddarsydd diagnostik, behandling och prognostisering.

Publicerad den: 7 oktober 2022

Uppdaterad den: 7 oktober 2022