Socialministern: Vi vill införa enhetlig och gemensam digital infrastruktur för svensk sjukvård

Studion i Kulturhuset var fullsatt på årets patientriksdag och många följde även konferensen digitalt. Temat för årets patientriksdag var tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare.

– I Tidöavtalet har de fyra partierna kommit överens om flera vårdreformer, och en av dem gäller just hälsodata. Vi vill genomföra en enhetlig och gemensam digital infrastruktur för den svenska sjukvården”, sa socialminister Jakob Forssmed (kd) i sitt inledningstal till deltagarna.

Stor enighet men invändningar finns

Många konferensdeltagare konstaterade att enigheten är stor om behovet av en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Men under påverkanstorgen pekade många på att det finns anledning att tänka till hur det ska göras. Någon tyckte att lagstiftning behövs för att skapa tryck i frågan, en annan pekade på eventuella risker med ett gemensamt e-hälsodatasystem. Man behöver fundera på var servrarna finns, menade hen.

Några fler röster från påverkanstorgen

”Viktigt att det är ett nationellt system som funkar i hela landet. Vi har rätt att söka vård överallt.”

”På min vårdcentral har vi byggt upp ett bra system med chat te x och om det finns nationellt system kanske risken är att det raseras.”

”Det får inte bara gälla regioner. Kommunerna måste också ingå så att alla inom LSS och andra omsorgsverksamheter får sina behov tillgodosedda.”

”De flesta vill dela med sig data till forskningen men vet inte hur de kan bidra.”

Patienterna som är i fokus

– Patientriksdagen är en påminnelse om att det är patienten som är i fokus. Staten måste ta ett större ansvar och underlätta för regionerna att erbjuda en bra hälsa- och sjukvård, menade Lena Hallengren (S), tidigare socialminister och numer gruppledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Under det avslutande panelsamtalet deltog där bland annat Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

– Vilket engagemang! Alla vill samma sak. Men vi kan inte bara prata. Det här är en start! Nu har de sagt att de lyssna mer på patientorganisationerna. Bjud in oss i tid så kan vi patientorganisationer bidra!

Patientriksdagen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Publicerad den: 9 december 2022

Uppdaterad den: 9 december 2022