Sök bidrag från Radiohjälpen/Victoriafonden

Om föreningen vill söka bidrag från Radiohjälpen/Victoriafonden i höst är det bråttom, sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Victoriafonden
Syftet med fonden är att stödja fritidsaktiviteter för barn och unga (0-18 år) med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Man kan söka bidrag för läger, resor, träffar och andra fritidsaktiviteter som ska ske i Sverige under nästa år, 2022 (man behöver inte ange datum i ansökan men däremot vilken månad aktiviteten är tänkt att ske). Bidrag beviljas till föreningens merkostnader, främst för de medhjälpare som behövs för att aktiviteten ska kunna genomföras. Det kan handla om kostnader för medhjälpare till aktiviteten (t.ex. mat-, rese, logikostnader för funktionärer och lägerledare). Arvode/lön för medhjälpare måste dock särskilt kunna motiveras. Minsta sökbelopp är 30 000 kr. Minsta antal deltagare är fem stycken. Max fyra ansökningar per förening och år.

Radiohjälpen
Syftet med fonden är att stödja fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Man kan söka bidrag för rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare. Men även för andra merkostnader som belastar föreningen, till exempel buss med lift (ej buss i största allmänhet), föreläsningar, sjuksköterskor med specialistkompetens, specialpedagoger, anpassade eller allergisanerade lokaler (ej lokaler i största allmänhet).

Nyhet – Sök mindre än 30 000 kr genom förbundet
En nyhet i år är att Radiohjälpen/Victoriafonden infört möjligheten för föreningar att söka lägre belopp än 30 000 kr, men då måste ansökan ske genom riksförbundet. I övrigt är det samma kriterier för en aktivitet som ovan för respektive fond. Är er förening intresserad av detta, kontakta i så fall Niklas Olin på förbundskansliet: niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se eller 070-020 94 97.

Sista datum för ansökan båda fonder: 1 oktober.
Ansökan sker online i ett elektroniskt ansökningsformulär.
För mer info och länk till ansökningsformulären till de två fonderna, se: Sök bidrag i Sverige.

Publicerad den: 23 september 2021

Uppdaterad den: 23 september 2021