Sökes: forskare som vill förbättra livet för alla med allergisjukdomar

Tack vare forskning kan både björkpollen- och gräspollenallergi idag behandlas med allergivaccination, något som förbättrat livet för många allergiker. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är Sveriges största oberoende bidragsgivare till astma- och allergiforskning. Nu är det snart dags att söka årets anslag – och vi behöver hjälp att nå fler forskare som vill bidra till allergiforskningen!

Det saknas fortfarande viktig kunskap om astma och allergier. Men tack vare forskning som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är med och finansierar vet vi numera mer om varför allergisjukdom uppstår och hur vi kan skapa bättre levnadsvillkor för människor med allergisjukdomar.

Idag kan vi till exempel behandla både gräs- och björkpollenallergi med hjälp av allergivaccination. En lyckad vaccinbehandling förbättrar livskvaliteten hos pollenallergiker avsevärt och ger allergiska barn en chans att delta i alla aktiviteter som hör sommaren till.

Det pågår också spännande forskning om hur vi kan förebygga allergi hos barn, hur vi på bättre sätt ska kunna diagnostisera astma och om kemikalierester i kläder kan orsaka hudallergi.

Samtidigt finns det mycket kvar att göra för att förbättra livet för människor med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Varje år utlyser Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond därför anslag till forskning om just detta. Hittills har fonden kunnat dela ut 175 miljoner kronor till kliniskt patientnära astma- och allergiforskning. Den 31 augusti startar årets ansökningsperiod och pågår fram till den 30 september – och fonden ser gärna ansökningar från alla vetenskapsområden.

– Astma och allergier kan orsaka svåra besvär och i värsta fall livshotande reaktioner. Vi vet att allergisjukdomar beror på en kombination av ärftlighet och miljö, men det saknas fortfarande väsentliga pusselbitar som kan leda till nya, effektiva behandlingar och annan kunskap som kan förbättra livet för människor med astma och allergi. Vår förhoppning är att den forskning vi stödjer ska bidra till just det, säger Robert Hejdenberg, ordförande i Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar även ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning genom Kerstin Hejdenbergs minnesfond. Syftet är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen samt forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Ansökningsperioden för stipendierna är 1 oktober–31 oktober.

Lär mer här om forskningsanslagen.

Läs mer här om Kerstin Hejdenbergs stipendium.

För ytterligare information kontakta fondsekreterare Ulrika Lindblom, telefon 08-506 28 220

För frågor relaterade till press och media kontakta Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef på Astma- och Allergiförbundet: 070-345 56 51

Publicerad den: 28 augusti 2020

Uppdaterad den: 11 maj 2022