Spar på energi – inte på våra barns hälsa

Idag skriver Astma- och Allergiförbundet tillsammans med branschorganisationerna Svensk Ventilation och Energieffektiviseringsföretagen på Dagens Samhälle debatt.

De allt högre elpriserna har dragit i gång en intensiv diskussion om hur vi kan spara energi. Bland annat talas det om att ändra regler för att minska ventilationen i kommunernas skolor. Men det finns andra, bättre sätt att spara energi och samtidigt ha fokus på god inomhusmiljö och elevers hälsa. Tillsammans med branschorganisationerna Svensk ventilation och Energieffektiviseringsföretagen uppmanar Astma- och Allergiförbundet fastighetsägare och kommuner att ta del av den kunskap som finns om energihushållning och god inomhusmiljö för att undvika att göra misstag som gjordes under energikrisen på 1970-talet.

Publicerad den: 12 oktober 2022

Uppdaterad den: 14 oktober 2022