Spara energi- men utan att försämra inomhusmiljön och hälsan!

I tider av elkris och höga elkostnader aktualiseras frågan om energihushållning. Därför är det viktigt med kunskap om hur åtgärder för energihushållning påverkar inomhusmiljö och hälsa. Den 15 mars deltar Astma- och Allergiförbundet i ett panelsamtal på Fastighetsmässan där just detta diskuteras. Dessutom delar Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus ut Stora Inneklimatpriset.

Vid energihushållning fokuseras ofta på kostnader och yttre miljö, men om vi missar hälsoperspektivet är risken att vi bygger in problem som kan ge ohälsa senare, säger Marie-Louise Luther, sakkunnig på Astma- och Allergiförbundet.

Så här kan ni ta hänsyn till hälsoaspekter vid energihushållning av ventilationen:

  • Dra inte ner på luftflöden under de lagstadgade kraven i skollokaler eller andra byggnader
  • Undvik att stänga av ventilationen i lokaler när de inte används – gör alltid en riskbedömning först. Forskning visar att det finns risk för tillväxt av mikroorganismer i filter.
  • Reducerade luftflöden kan accepteras när ingen vistas i lokalerna, men ska ökas i tid innan lokalerna används så att luften hinner bytas ut.
  • Optimering, service och rengöring av ventilationssystem och tätare filterbyte är viktiga åtgärder för energihushållning som också är positiva för luftkvaliteten.

Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare delar samtidigt ut Stora Inneklimatpriset. Juryn har nominerat fyra verksamheter av sammanlagt 33 förslag.

Produkten, tjänsten eller metodiken ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader. Läs mer om Stora Inneklimatpriset.

Publicerad den: 13 mars 2023

Uppdaterad den: 13 mars 2023