Splay One ska producera tidningen Allergia

Nu överlåter Astma- och Allergiförbundet till Splay One att producera tidningen Allergia. Contentbyrån ska öka varumärkeskännedomen, öka intresset för Astma- och Allergiförbundet och öka förståelsen för hur det är att leva med astma, allergi, atopiskt eksem eller annan överkänslighet.

– Splay One ska utveckla Astma- och Allergiförbundets innehåll i tryckta, digitala och sociala kanaler – och tar över produktionen av medlemstidningen Allergia. De har en gedigen erfarenhet av att skapa en egen trogen publik och möter en allt större efterfrågan på kunskaper om allergisjukdomar, menar Lotti Florén, kommunikations- och påverkanschef Astma- och Allergiförbundet.

Facktidningar kan bidra med fördjupat innehåll och nå en bredare målgrupp för ämnesområdet. Men en facktidning når inte sin publik om inte andra kommunikationskanaler används samtidigt. En contentybrå som Splay One har bred redaktionell kunskap och erfarenhet i allt från sociala medier, ett stort influencernätverk och partnerskap med bland annat Youtube och Tiktok.

– Vi är så glada, förväntansfulla och sprickfärdiga av stolthet över uppdraget. Extra angeläget är det förstås att få ta oss an ett ämne som påverkar miljoner människor varje dag. Vi ska skapa innehåll som är viktigt på riktigt och sätta de här frågorna på kartan, säger Åsa Rydén Antonsson, Senior Editorial Client Manager på Splay One.

Medlemstidningen Allergia har funnits sedan 1957 och ges ut fem gånger om året och som webbtidning. Tidigare har Allergia producerats internt på Astma- och Allergiförbundet.

 

Kort om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokalföreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Trots att det idag finns effektiva behandlingar och mediciner, anser Astma- och Allergiförbundet att vården ojämlik och otillgänglig. Förbundet vill också öka människors förståelse och kunskap om hur det är att leva med astma och allergi.

 

Kort om Splay One

Splay One är en nordisk contentbyrå som tror på alla varumärkens potential att skapa en egen trogna publik. Några kunder som Splay One samarbetar med är Arla, Storytel, Spotify, Svenska Diabetesförbundet, Mag- och Tarmförbundet, Aco, Epiroc, AFA Försäkring , Zalando och Handelsbanken. Hos Splay One finns Europas största MCN, Multi-Channel Network. Sedan 2021 ägs Splay One av Caybon International AB.

 

Publicerad den: 24 augusti 2023

Uppdaterad den: 19 maj 2024