”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”

Pandemin har visat hur viktig den medicinska forskningen är. Ett av många exempel är de studier som just nu pågår kring astma och covid-19, där forskare undersöker eventuella risker för personer med olika svårighetsgrad av astma. Men det finns också problem som behöver lösas för att kunna dra ännu mer nytta av forskningen inför framtida hälsohot. Det skriver Astma- och Allergiförbundet på DN Debatt idag tillsammans med Forska Sverige.

I debattartikeln presenterar stiftelsen Forska Sverige och 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionen samt patient- och andra intresseorganisationer en rapport med tio konkreta åtgärdsförslag.

Rapporten med förslagen överlämnas idag till regeringen.

”Sverige kan genom medicinsk forskning och utveckling stå bättre rustade vid nästa hälsokris. Det handlar om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården”, skriver vi i artikeln.

”Det finns ingen buffert och när vi hamnar i ett krisläge, vid nya hälsohot, måste forskande personal användas för rutinsjukvård. Det är allvarligt, eftersom dessa personer också behövs för att utföra de tidiga studier som snabbt kan öka kunskapen och ge patienter bästa möjliga vård.”

Publicerad den: 27 april 2021

Uppdaterad den: 27 april 2021