Stipendiat Carina Uhl

2020 tilldelades Carina Uhl, Lung- och allergimottagningen, Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset, Kerstin Hejdenbergs stipendium för forskningsprojektet ”Oral immunoterapi till små barn med jordnötsallergi – Small Children OIT (SmaChO)”.

Varje år delar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut Kerstin Hejdenbergs stipendium till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Forskningsfondens motivering

Allergi mot jordnöt är förenad med risk för allvarliga reaktioner. Botande behandling saknas och de som är jordnötsallergiska är hänvisade till att helt undvika jordnöt. Carina Uhls forskning undersöker om det för jordnötsallergiska småbarn går att skapa tolerans mot jordnöt genom att via munnen ge en mycket liten daglig dos jordnötsprotein vilken ökas långsamt. Om denna orala immunterapi, hyposensibilisering, visar sig framgångsrik kommer det att ge stor patientnytta.

Till toppen av sidan