Stipendiat Hanna Borgström

2020 tilldelades Hanna Borgström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Kerstin Hejdenbergs stipendium för forskningsprojektet ”Hur mår egentligen svenska barn och ungdomar med astma, och hur bra är Luftvägsregistret?”.

Varje år delar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut Kerstin Hejdenbergs stipendium till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Forskningsfondens motivering

Luftvägsregistret är ett relativt nytt nationellt kvalitetsregister. Hanna Borgströms forskningsprojekt har två delar. Dels ska hon, genom att jämföra med data i Socialstyrelsens Läkemedelsregister respektive Patientregister, utvärdera hur tillförlitliga Luftvägsregistrets barndata är. Dels ska hon med hjälp av registren undersöka om det finns skillnader i vården mellan barn som har otillräckligt kontrollerad astma och barn som har välkontrollerad astma. I förlängningen ligger bättre möjlighet till rätt åtgärder för att fler barn ska få kontrollerad astmasjukdom.

Till toppen av sidan