Stipendiat Mia Stråvik

2020 tilldelades Mia Stråvik, Institutionen för Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola, Kerstin Hejdenbergs stipendium för forskningsprojektet ”Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment (NICE) study”.

Varje år delar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut Kerstin Hejdenbergs stipendium till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Forskningsfondens motivering

Forskningsrapporter från de senaste åren tyder på att tidig introduktion av olika födoämnen i spädbarnets kost kan minska risken för utveckling av allergi. Mia Stråviks forskningsprojekt ska studera kostens roll i utvecklingen av allergi. Frågeställningar är bland annat om introduktion av smakportioner och fast föda före 6 månader påverkar risken att utveckla allergisjukdomar. Är det antalet livsmedel som introduceras som är viktigt eller är åldern när födoämnena introduceras som spelar roll? I förlängningen ligger möjlighet till råd för att minska risken för allergi.

Till toppen av sidan