Bli samarbetspartner

Kampen mot astma, allergier och annan överkänslighet rör oss alla och vi uppskattar alltid när företag hör av sig och vill samarbeta med oss. Tillsammans blir vi starkare och kan skapa verkliga förändringar för människor som lever med dessa kroniska sjukdomar.

Vårt mål att varje samarbete ska vara till nytta för både företaget och Astma- och Allergiförbundet, men framförallt ska det vara till nytta för de människor som dagligen kämpar med sin astma, allergi eller annan överkänslighet.  

För att kunna kalla sig samarbetspartner och därmed ha möjlighet att använda vårt välkända och trovärdiga varumärke i marknadsföring och kommunikation, behöver värdet av samarbetet ligga på 100 000 kr eller mer årligen. Detta kan ske genom gemensamma projektsamarbeten eller genom finansiellt stöd som stöttar vår verksamhet.

Vill ni veta mer? Kontakta vårt insamlingsteam.

Filippa Wittenberg
filippa.wittenberg@astmaoallergiforbundet.se
08 – 506 28 213

Annika Almgren
annika.almgren@astmaoallergiforbundet.se
08 – 506 28 221

Till toppen av sidan