Sanofi, Astma- och Allergiförbundet och dess tema-förening Atopikerna har under flera år samarbetat kring kunskapshöjande aktiviteter runt Atopisk dermatit (AD), bland annat genom rapporter, filmer och sociala mediekampanjer.

Sanofi har också varit med i framtagandet av en kunskapshöjande film ”Ett helt andetag”, som handlar om hur det är att leva med en underbehandlad astmaproblematik, samt varit med och finansierat ”Astma- och Allergirapporten” som belyser allergisjukdomars komplexitet. Vi har också samarbetat kring utbildningar för vårdpersonal och allmänheten.

Till toppen av sidan